SEVAC 2023 3er. Trimestre

1
Thumb D_1_10-RELACION-CUENTAS-BANCARIAS.pdf D.1.10 RELACION CUENTAS BANCARIAS.pdf

Abrir 1.08 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.08 MB
Thumb D_1_11-AYUDAS-Y-SUBSIDIOS.pdf D.1.11 AYUDAS Y SUBSIDIOS.pdf

Abrir 356.93 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
356.93 KB
Thumb D_1_12-ORDEN-DE-GOBIERNO.pdf D.1.12 ORDEN DE GOBIERNO.pdf

Abrir 23.82 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
23.82 KB
Thumb D_1_15-INFORMACION-TRIMESTRAL-FAISMUN.pdf D.1.15 INFORMACION TRIMESTRAL FAISMUN.pdf

Abrir 149.81 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
149.81 KB
Thumb D_1_17-INFORMACION-TRIMESTRAL-FORTAMUN.pdf D.1.17 INFORMACION TRIMESTRAL FORTAMUN.pdf

Abrir 349.12 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
349.12 KB
Thumb D_1_19-OBLIGACIONES-FONDOS-FEDERALES.pdf D.1.19 OBLIGACIONES FONDOS FEDERALES.pdf

Abrir 16.6 KB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
16.6 KB
Thumb D_1_20-GASTO-FEDERALIZADO-Y-REINTEGROS.pdf D.1.20 GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.pdf

Abrir 203.31 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
203.31 KB
Thumb D_1_21-GASTO-FEDERALIZADO-Y-REINTEGRO-ANUAL.pdf D.1.21 GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO ANUAL.pdf

Abrir 203.31 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
203.31 KB
Thumb D_2_1-Estado-Actividades.pdf D.2.1 Estado Actividades.pdf

Abrir 548.29 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
548.29 KB
Thumb D_2_2-Estado-Situacion-Financiera.pdf D.2.2 Estado Situacion Financiera.pdf

Abrir 715.03 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
715.03 KB
Thumb D_2_3-Estado-Variacion-Hacienda.pdf D.2.3 Estado Variacion Hacienda.pdf

Abrir 568.91 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
568.91 KB
Thumb D_2_4-Estado-Cambios-Situacion-Financiera.pdf D.2.4 Estado Cambios Situacion Financiera.pdf

Abrir 508.72 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
508.72 KB
Thumb D_2_5-Estado-Flujos-Efectivo.pdf D.2.5 Estado Flujos Efectivo.pdf

Abrir 583.31 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
583.31 KB
Thumb D_2_6-Pasivos-Contingentes.pdf D.2.6 Pasivos Contingentes.pdf

Abrir 245.1 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
245.1 KB
Thumb D_2_7-Notas-Estados-Financieros.pdf D.2.7 Notas Estados Financieros.pdf

Abrir 714.08 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
714.08 KB
Thumb D_2_8-Estado-Analitico-De-Activos.pdf D.2.8 Estado Analitico De Activos.pdf

Abrir 354.61 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
354.61 KB
Thumb D_2_9-Estado-Analitico-Deuda-Y-Pasivos.pdf D.2.9 Estado Analitico Deuda Y Pasivos.pdf

Abrir 529.02 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
529.02 KB
Thumb D_3_1-Estado-Analitico-de-Ingresos.pdf D.3.1 Estado Analitico de Ingresos.pdf

Abrir 267.96 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
267.96 KB
Thumb D_3_2-Estado-Analitico-Clasificacion-Administrativa.pdf D.3.2 Estado Analitico Clasificacion Administrativa.pdf

Abrir 255.88 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
255.88 KB
Thumb D_3_3-Estado-Analitico-Clasificacion-Economica.pdf D.3.3 Estado Analitico Clasificacion Economica.pdf

Abrir 257.6 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
257.6 KB
Thumb D_3_4-Estado-Analitico-Clasificacion-Objeto-Gasto.pdf D.3.4 Estado Analitico Clasificacion Objeto Gasto.pdf

Abrir 294.25 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
294.25 KB
Thumb D_3_5-Estado-Analitico-Clasificacion-Funcional.pdf D.3.5 Estado Analitico Clasificacion Funcional.pdf

Abrir 273.1 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
273.1 KB
Thumb D_3_6-Endeudamiento-Neto.pdf D.3.6 Endeudamiento Neto.pdf

Abrir 241.78 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
241.78 KB
Thumb D_3_7-Intereses-de-la-Deuda.pdf D.3.7 Intereses de la Deuda.pdf

Abrir 240.42 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
240.42 KB
Thumb D_4_1-Gasto-por-Categoria-Programatica.pdf D.4.1 Gasto por Categoria Programatica.pdf

Abrir 269.53 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
269.53 KB
Thumb D_4_2-Indicadores-de-Resultados.pdf D.4.2 Indicadores de Resultados.pdf

Abrir 392.85 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
392.85 KB
Thumb D_4_3-Programas-y-Proyectos-de-Inversion.pdf D.4.3 Programas y Proyectos de Inversion.pdf

Abrir 354.02 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
354.02 KB
Thumb D_5_1-PLAN-DE-EVALUACION-2023.pdf D.5.1 PLAN DE EVALUACIÓN 2023.pdf

Abrir 1.94 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.94 MB
Thumb D_5_2-CONSULTA-POBLACION-CUENTA-PUBLICA.pdf D.5.2 CONSULTA POBLACION CUENTA PUBLICA.pdf

Abrir 441.15 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
441.15 KB
Thumb D_6_1-F_ISC_21_municipios.pdf D.6.1 F_ISC_21_municipios.pdf

Abrir 119.31 KB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
119.31 KB
Thumb D_6_2-CUENTA-PUBLICA-2019.pdf D.6.2 CUENTA PUBLICA 2019.pdf

Abrir 273.38 KB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
273.38 KB
Thumb D_6_3-CUENTA-PUBLICA-2020.pdf D.6.3 CUENTA PÚBLICA 2020.pdf

Abrir 4.82 MB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
4.82 MB
Thumb D_6_4-CUENTA-PUBLICA-2021.pdf D.6.4 CUENTA PUBLICA 2021.pdf

Abrir 4.97 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
4.97 MB
Thumb D_6_5-CUENTA-PUBLICA-2022.pdf D.6.5 CUENTA PUBLICA 2022.pdf

Abrir 66.54 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
66.54 MB
Thumb E_8_1_1-ESTADO-DE-ACTIVIDADES.pdf E.8.1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf

Abrir 1.69 MB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.69 MB
Thumb E_8_1_2-ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf E.8.1.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf

Abrir 1.64 MB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.64 MB
Thumb E_8_1_3-ESTADO-DE-CAMBIOS-SUTUACION-FINANCIERA.pdf E.8.1.3 ESTADO DE CAMBIOS SUTUACION FINANCIERA.pdf

Abrir 1.44 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.44 MB
Thumb E_8_1_4-ESTADO-DE-VARIACION-DE-HACIENDA-PUBLICA.pdf E.8.1.4 ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA.pdf

Abrir 1.44 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.44 MB
Thumb E_8_1_5-ESTADO-ANALITICO-DEL-ACTIVO.pdf E.8.1.5 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf

Abrir 1.18 MB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.18 MB
Thumb E_8_1_6-ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO.pdf E.8.1.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.pdf

Abrir 1.68 MB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.68 MB
Thumb E_8_1_7-NOTAS-ESTADOS-FINANCIEROS.pdf E.8.1.7 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS.pdf

Abrir 22.65 MB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
22.65 MB
Thumb E_8_1_8-ESTADO-ANALITICO-DEUDA-Y-OTROS-PASIVOS.pdf E.8.1.8 ESTADO ANALITICO DEUDA Y OTROS PASIVOS.pdf

Abrir 1.13 MB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.13 MB
Thumb E_8_1_9-PASIVOS-CONTINGENTES.pdf E.8.1.9 PASIVOS CONTINGENTES.pdf

Abrir 810.35 KB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
810.35 KB
Thumb E_8_2_1-ESTADO-ANALITICO-DE-INGRESOS.pdf E.8.2.1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf

Abrir 1.13 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.13 MB
Thumb E_8_2_2-ESTADO-ANALITICO-CLASIFICACION-ADMINISTRATIVA.pdf E.8.2.2 ESTADO ANALITICO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.pdf

Abrir 2 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
2 MB
Thumb E_8_2_3-ESTADO-ANALITICO-CLASIFICACION-ECONOMICA.pdf E.8.2.3 ESTADO ANALITICO CLASIFICACION ECONOMICA.pdf

Abrir 889.74 KB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
889.74 KB
Thumb E_8_2_4-ESTADO-ANALITICO-OBJETO-DE-GASTO.pdf E.8.2.4 ESTADO ANALITICO OBJETO DE GASTO.pdf

Abrir 2 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
2 MB
Thumb E_8_2_5-ESTADO-ANALITICO-CLASIFICACION-FUNCIONAL.pdf E.8.2.5 ESTADO ANALITICO CLASIFICACION FUNCIONAL.pdf

Abrir 1.07 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.07 MB
Thumb E_8_2_6-ENDEUDAMIENTO-NETO.pdf E.8.2.6 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf

Abrir 1022.49 KB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1022.49 KB
Thumb E_8_2_7-INTERESES-DE-LA-DEUDA.pdf E.8.2.7 INTERESES DE LA DEUDA.pdf

Abrir 1.04 MB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.04 MB
Thumb E_8_2_8-INDICADORES-DE-POSTURA-FISCAL.pdf E.8.2.8 INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf

Abrir 1.18 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.18 MB
Thumb E_8_2_9-GASTO-CATEGORIA-PROGRAMATICA.pdf E.8.2.9 GASTO CATEGORIA PROGRAMATICA.pdf

Abrir 1.05 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.05 MB
Thumb E_8_2_10-PROGRAMAS-Y-PROYECTOS-DE-INVERSION.pdf E.8.2.10 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.pdf

Abrir 173.3 KB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
173.3 KB
Thumb E_8_2_11-INDICADORES-DE-RESULTADOS.pdf E.8.2.11 INDICADORES DE RESULTADOS.pdf

Abrir 305.78 KB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
305.78 KB
Thumb E_8_3_1-RELACION-BIENES-MUEBLES.pdf E.8.3.1 RELACION BIENES MUEBLES.pdf

Abrir 2.95 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
2.95 MB
Thumb E_8_3_2-RELACION-BIENES-INMUEBLES.pdf E.8.3.2 RELACION BIENES INMUEBLES.pdf

Abrir 2.23 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
2.23 MB
Thumb E_8_3_3-CUENTAS-BANCARIAS.pdf E.8.3.3 CUENTAS BANCARIAS.pdf

Abrir 1.08 MB 2023-11-24 noviembre 24, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
1.08 MB
Thumb E_8_3_4-ESQUEMAS-BURSATILES.pdf E.8.3.4 ESQUEMAS BURSATILES.pdf

Abrir 593.71 KB 2023-11-16 noviembre 16, 2023 2023-11-24 noviembre 24, 2023
593.71 KB

58

43b2f76784
Scroll al inicio